Maahad Integrasi Karimiyah

PERMOHONAN KEMASUKAN ONLINE

Ibu bapa boleh menggunakan borang dibawah untuk membuat permohonan secara online. Pihak sekolah akan membuat penilaian terlebih dahulu sebelum anak anda mendapat tawaran kemasukan ke sekolah.

  MAKLUMAT DIRI MURID

  ID Murid:
  Nama Penuh:

  Tarikh Lahir:
  Jantina:
  No. My Kad / My Kid:
  No. Sijil Lahir / Passport:
  Kewarganegaraan:
  Kaum / Keturunan:
  Agama:
  Tarikh Masuk Sekolah Semasa:
  Anak Ke Berapa:
  Alamat Tetap:
  Alamat Surat Menyurat:
  Jarak Ke Sekolah:
  Murid Tinggal Dengan:

  MAKLUMAT DIRI IBUBAPA / PENJAGA

  Nama Penuh:
  Status:
  Kaum / Keturunan:
  Agama:
  No. My Kad:
  No. Passport:
  Kewarganegaraan:
  No. Telefon Rumah:
  No. Telefon Pejabat:
  No. Telefon Bimbit:
  Bilangan Tanggungan:
  Pekerjaan:
  Nama Majikan:
  Alamat Majikan:
  Pendapatan Sebulan (RM):

  MAKLUMAT DIRI IBUBAPA / PENJAGA KEDUA

  Nama Penuh:
  Status:
  Kaum / Keturunan:
  Agama:
  No. My Kad:
  No. Passport:
  Kewarganegaraan:
  No. Telefon Rumah:
  No. Telefon Pejabat:
  No. Telefon Bimbit:
  Bilangan Tanggungan:
  Pekerjaan:
  Nama Majikan:
  Alamat Majikan:
  Pendapatan Sebulan (RM):