Maahad Integrasi Karimiyah

PERMOHONAN KEMASUKAN ONLINE

Ibu bapa boleh menggunakan borang dibawah untuk membuat permohonan secara online. Pihak sekolah akan membuat penilaian terlebih dahulu sebelum anak anda mendapat tawaran kemasukan ke sekolah.

    BAYARAN YURAN

    Ibu bapa juga boleh membuat bayaran yuran sekolah dan asrama anak-anak secara online di website ini.

    INFAQ & SUMBANGAN

    Maahad Integrasi Karimiyah juga menerima infaq atau sumbangan dari sumber luar.