Maahad Integrasi Karimiyah

PENGENALAN SEKOLAH

Maahad Integrasi Karimiyah yang dahulunya dikenali dengan nama Karimiyah Integrated Islamic School (KIIS) ialah sebuah pusat pendidikan agama dan akademik secara holistik yang menjadi wadah bagi menjana rohani dan jasmani yang bertunjangkan syariah Islamiah, menggerakkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan masa kini.


KIIS beriltizam untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan secara seimbang dan sepadu berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah s.a.w. Usaha ini adalah bagi melahirkan ilmuwan muslim yang bertaqwa, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

KATA ALUAN PENGERUSI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VISI

Sebuah Institusi Pendidikan dan Pusat Perkembangan Ilmu yang melahirkan generasi al Quran dan ilmuan yang diredhai ALLAH SWT.

MISI

Melahirkan generasi ilmuan al Quran yang bertaqwa, ikhlas, berilmu, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan sebagai khalifah di muka bumi melalui sistem pendidikan integrasi serta holistik berasaskan pengurusan berkualiti.

OBJEKTIF

Melahirkan generasi huffaz al Quran untuk memenuhi tuntutan fardhu kifayah.

Membudayakan amalan menghafaz al Quran dalam kalangan masyarakat bagi melaksanakan tuntutan agama.

Melahirkan masyarakat yang beriman, berilmu dan beramal berpandukan ajaran Islam mengikut kefahaman ahlu sunnah wal jamaa'h (al asyaairah).

Melahirkan cendikiawan Islam yang dapat menguasai keseluruhan ilmu agama dengan tidak mengabaikan ilmu keduniaan (akademik) bagi mengamalkan agama ALLAH SWT.

Menghidupkan tradisi pengajian al Quran berasaskan sunnah Rasulullah SAW yang menekankan 5M (membaca, menulis, menghafaz, memahami dan menghayati).

CARTA ORGANISASI

PERMOHONAN

SYARAT ASAS KEMASUKAN TINGKATAN 1

SYARAT MINIMUM KEMASUKAN TINGKATAN 1

JADUAL & PERATURAN

ETIKA PEMAKAIAN

  • Setiap pelajar mestilah memakai pakaian yg menutup aurat.
 

PERATURAN AM

  • Setiap pelajar mestilah mematuhi peraturan-peraturan asrama yg telah ditetapkan dalam buku peraturan sekolah (buku hijau).
 

JADUAL HARIAN

Isnin – Khamis

 

Jumaat

ETIKA PEMAKAIAN

  • Setiap pelajar mestilah memakai pakaian yg menutup aurat.
 

PERATURAN AM

  • Setiap pelajar mestilah mematuhi peraturan-peraturan asrama yg telah ditetapkan dalam buku peraturan sekolah (buku hijau).
 

JADUAL HARIAN

Isnin – Khamis

 

Jumaat